Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

Tin tức giả và thông tin sai lệch

Chúng tôi có tin tức giả khi nó liên quan đến tường thuật của phong trào black lives matter và thông tin sai lệch khi nói về Covid-19. Sự thật bây giờ là để Trung Quốc chứng minh nó là một loại Vi rút tự nhiên, vì cuộc nghiên cứu về nó cho đến nay cho thấy nó được tạo ra bởi người Trung Quốc trong một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trong khi vấn đề phong trào black lives matter tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ George Soros (Nhà đầu tư và thương nhân nội bộ) đẩy mạnh câu chuyện bằng các mối liên hệ chính trị của mình.

Hãy nhớ rằng sự biến động trong thị trường bắt nguồn từ những sự tồi tệ trong môi trường kinh và có một số cá nhân nhất định sẽ thu được lợi nhuận lớn từ các vấn đề đang diễn ra trong các nền kinh tế trên toàn cầu. Về bản chất, vì liên quan đến thị trường tiền tệ, chúng tôi sẽ cần phải thấy các phạm vi này bị phá vỡ, nhưng chúng tôi vẫn nghi ngờ rằng đồng đô la sẽ thấy giá cao hơn trước khi chúng xuống thấp hơn.

Trả lời

Back to top button