Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

Thời đại của thông tin sai lệch

Trong khi một số tiểu bang ở Hoa Kỳ đang báo cáo đột biến về vi rút corona, dữ liệu không được các bệnh viện địa phương hỗ trợ. Điều này có liên quan vì dữ liệu ban đầu trên làn sóng đầu tiên cũng không chính xác rộng rãi vì vậy bao nhiêu chúng tôi có thể tin tưởng vào nếu có xung đột lợi ích cũng như các câu chuyện khác nhau từ các đảng phái khác nhau điều hành các quốc gia.

Chúng ta nên kỳ vọng nhìn thấy sự tiếp tục trong làn sóng thất nghiệp khi HSBC công bố các tài liệu cho thấy họ có kế hoạch dư thừa 35.000 nhân viên trong 2 năm tới nhưng đây không phải là tổ chức duy nhất của công ty đang lên kế hoạch cho những động thái như vậy. Trong khi các nguyên tắc cơ bản đang kể cho chúng ta một câu chuyện về đồng đô la mạnh hơn, thì các kỹ thuật lại kể cho chúng ta một câu chuyện khác và vì vậy chúng ta kỳ vọng sẽ thấy đồng đô la yếu hơn trong những ngày tới khi ngoại tệ đẩy giá cao hơn.


EURUSD: MUA

Mục tiêu là 1.1294

GBPUSD: MUA

Mục tiêu là 1.2702

USDCAD: BÁN

Mục tiêu là 1.3316

GOLD: MUA

Mục tiêu là 1755.00

Trả lời

Back to top button