Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

NFP (Không dành cho chuyên gia?)

Tuần này sẽ là tuần giao dịch nhẹ nhàng, vì tuần đầu tiên của tháng có xu hướng chậm và không thể đoán trước. Xem xét theo các tín hiệu và nghiên cứu chúng trong tuần này, chúng ta sẽ trông đợi sự mạnh mẽ của đồng Đô la và điều này sẽ là kết quả của sự yếu kém của các cặp tiền tệ khác. 

Vậy tại sao chúng ta dường như giao dịch tiền tệ dựa trên đồng Đô la? Đơn giản vì đồng Đô la vẫn là đồng tiền dự trữ thế giới và do đó mạnh nhất về lợi thế giao dịch dựa trên các sự kiện thế giới.

Trong năm nay chúng ta không tin rằng những bất ngờ đã dừng lại và dường như sự suy thoái kinh tế có thể sẽ đến. 


EURUSD: BÁN

Chúng ta hy vọng sụt giảm trong tuần này xuống 1.0830 

GBPUSD: BÁN

Chúng ta nhận thấy sự suy giảm trong tuần cho cặp này là nhắm mục tiêu tốt 1.2322

GOLD: BÁN

Hiện tại, với sự mạnh lên của đồng Đô la, chúng ta chúng ta phải chuyển phân tích từ mua sang bán để phù hợp với bất kỳ sự giảm sút của giá vàng. Mặc dù chúng ta đang tìm kiếm  1750.00 chúng ta phải hiểu rằng có sự suy giảm ngắn hạn tới 1640.00

USDCAD: MUA

Với việc tăng mạnh ngắn hạn trong đồng Đô la, chúng ta có thể thấy cặp tiền này tăng cao hơn một chút trong tuần này

Trả lời

Back to top button