Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

Một chút ánh sáng ở cuối đường hầm

Dường như cuối cùng chúng ta cũng có những thứ sẵn có trên thị trường để bắt đầu thấy ngày giao dịch trở nên ít hợp nhất và có xu hướng hơn với những động thái lớn sẽ giúp giao dịch dễ dàng hơn một chút. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi hy vọng sẽ thấy đồng đô la giao dịch thấp hơn sẽ đẩy ngoại tệ cao hơn trong thời gian tới.

Vàng là một tài sản mà nếu đồng đô la giao dịch thấp hơn, chúng tôi dự kiến ​​sẽ bắt đầu nhìn thấy nó với giá 2000 đô la. Chúng ta sẽ cần xem thị trường diễn ra như thế nào trong vài ngày tới và thị trường phản ứng thế nào với cuộc bầu cử sắp tới…

Giao dịch hiện nay!

Trả lời

Back to top button