Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

Lợi ích của thất nghiệp hàng loạt là gì ?

Một xu hướng chúng ta sẽ thấy càng ngày càng nhiều là tỷ lệ giá nhà đất và giá cho thuê giảm mạnh vì giá sẽ phải hạ xuống để đáp ứng nhu cầu nhà ở. Giá đã vượt quá mức lương buộc hầu hết thanh niên phải chia sẻ chỗ ở. Nhìn chung, giá hàng hóa hàng ngày sẽ phải hạ xuống hoặc các doanh nghiệp sẽ buộc phải đóng cửa, và sẽ có cơ hội đáng kể để bắt đầu kinh doanh trở lại nhưng nó sẽ không được trong 2 năm nữa.

Khi đồng đô la suy yếu, các mặt hàng hóa như vàng đã được gây được nhiều sự chú ý, nhưng có nguy cơ điều chỉnh giá cao khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thấy đồng đô la mạnh hơn ngắn hạn trước khi cuộc bầu cử diễn ra, nhưng nhìn chung chúng tôi còn kỳ hạn dài trên đồng đô la. Hôm nay là thứ Sáu, hãy kiểm soát rủi ro của bạn và hạn chế số lượng giao dịch, tuần này là một tuần khó khăn với các thị trường chưa quyết định và nếu chúng tôi có một ngày to lớn trong hôm nay, chúng tôi sẽ có ý tưởng tốt hơn vào tuần tới về hướng giao dịch!

Giao dịch hiện nay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button