Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

Không có sự trùng hợp trong chính trị

Không là gì là ngạc nhiên về môi trường kinh tế chúng ta đang có hôm nay, hoặc mức độ của sự phân chia của những người đang được nhìn thấy. Đầu tiên, chúng ta có một loại vi rút không thực sự đã không giết chết nhiều người như đã phác họa cho chúng tôi, chúng tôi đã có sự phong tỏa làm tổn hại nền kinh tế nơi mà con người từ bỏ kinh doanh và dường như sẽ không kinh doanh trở lại. Và khi thất bại, họ đã xúi giục một cuộc biểu tình chủng tộc đã chia rẽ các quốc gia trên toàn cầu.

Bây giờ những gì chúng ta thấy là những chuyển giao lớn tài sản sắp xảy ra và điều này sẽ dẫn đến thời kỳ rất hỗn loạn. Triển vọng cho Vàng sẽ được mua rất sớm khi mà chúng ta có thể thấy tình huống nơi mà các cổ phiếu sụp đổ và tiền tìm kiếm sự an toàn trong các loại tài sản như Vàng và Bạc. Trong khi đó, chúng ta có thể thấy đồng Đô la mạnh hơn trong ngày.


EURUSD: MUA

Mục tiêu là 1.1362

GBPUSD: MUA

Mục tiêu là  1.2720

USDCAD: BÁN

Mục tiêu là  1.3452

GOLD: MUA

Mục tiêu là  1752.26

Trả lời

Back to top button