Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hốiQuỹ ETF

Họ không thể giấu diếm vụ sụp đổ này hơn nữa

Mặc dù đầu hiện đang có đột phá lớn do nguồn cung cấp quá lớn, chúng ta phải hướng sự chú ý của chúng ta đến hai tiềm năng trên thị trường, đầu tiên là bán trên thị trường chứng khoán Mỹ khi sự sụp đổ trở nên rõ ràng và cái thứ hai là vàng, vì khi những tài sản trở nên rủi ro hơn, mọi người sẽ quay qua tích lũy giá trị mà mọi người luôn luôn làm vậy.

Vàng mạnh nghĩa là đồng đô la yếu hơn, điều đó có ý nghĩa gì đối với giao dịch của bạn là các ngoại tệ như GBP và EUR sẽ tăng đáng kể chống lại đồng Đô la. Bây giờ đồng Đô la đang ở mức quan trọng và từ nay nó sẽ cực kỳ mạnh trong năm nay hoặc nó sẽ giảm xuống đáng kể trong những tháng còn lại của năm và chúng ta có thể thấy các loại tiền tệ tăng giá so với nó và vàng tăng lên đáng kể hơn 2800+

Vì vậy, chúng ta hãy xem những gì trước mắt chúng ta khi số lượng thất nghiệp được đưa ra vào thứ Năm này nhưng chúng ta đang trông đợi những bước chuyển động xảy ra ngày hôm nay trước khi mọi người cố gắng nhảy vào các giao dịch rất rõ ràng.


S&P 500 ETF: BÁN

Mục tiêu kế tiếp của chúng ta hạ xuống là 245.00.

GOLD: MUA

Mục tiêu kế tiếp của chúng ta tăng lên là 1750.00

EURUSD: MUA

Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là 1.0900

GBPUSD: MUA

Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là  1.2520

USDCAD: BÁN

Mục tiêu kế tiếp của chúng ta hạ xuống là 1.4030

Trả lời

Back to top button