Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

Họ không muốn quay trở lại làm việc.

Điều gì xảy ra rõ ràng sau khi các lệnh phong tỏa diễn ra trên toàn cầu, đó là nhiều người không thực sự muốn quay trở lại làm việc. Bây giờ, điều này chỉ có thể thấy rằng thậm chí nền kinh tế mở lại ở Mỹ, chúng ta có thể nhìn thấy mức độ thất nghiệp lớn vẫn tiếp diễn. 

Chúng ta đang thấy đồng Đô la yếu hơn nhưng cho đến khi chúng ta có nhiều thông tin hơn, chúng ta không có những định hướng rõ ràng, do đó sau khi chạy khỏi, chúng ta đã thấy trong hai ngày qua, chúng ta đang kỳ vọng một số sức mạnh đồng Đô la ngày hôm nay.


EURUSD: BÁN

Mục tiêu là 1.0890

GBPUSD: BÁN

Mục tiêu là  1.2190

USDCAD: MUA

Mục tiêu là  1.3990

GOLD: MUA

Mục tiêu là  1780.00

Trả lời

Back to top button