Cổ phiếuĐánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

CORONAVIRUS và Sự thất nghiệp

Với các vấn đề hiện tại về nền kinh tế của các số liệu về CORONAVIRUS và sự thất nghiệp, nó đang cho thấy kết quả hỗn hợp cho các loại tiền tệ mà chúng ta muốn giao dịch, bây giờ trong khi EURUSD và GBPUSD đều giảm như mong đợi, chúng không giao dịch với mức giá mà chúng ta mong đợi.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi sẽ phải theo dõi một số điều, hoặc chúng tôi bắt đầu giao dịch trở lại mức chúng tôi đang tìm kiếm để bán hoặc các cặp quá yếu và sẽ tiếp tục giao dịch thấp hơn

EURUSD: Bán

EURUSD các mức độ để xem là 1.117 nếu giao dịch của nó ở đó thì điều này sẽ thể hiện một mức rất tốt để bán, nếu nó giao dịch dưới 1.0990, sau đó xem liệu nó có đến mức 1.0930, nếu điều này xảy ra thì chúng ta có thể thấy sự tiếp tục trong tuần tới 1.0520, thay vào đó, nếu chúng ta giao dịch đến 1.0930 và bắt đầu tăng lên trên 1.1020 thì chúng ta có khả năng giao dịch lên tới 1.1170 vì vậy có rất nhiều thứ để quan sát nhưng đây là kịch bản chúng ta sẽ theo dõi.

GBPUSD: Bán

GBPUSD, nó bắt đầu giảm xuống so với ngày hôm qua đối với mục tiêu của chúng tôi nhưng chưa đạt được mức chúng tôi muốn bán đầu tiên từ (1.2500), nếu chúng tôi giao dịch với nó hôm nay ở mức 1.2500 thì chúng tôi muốn xem liệu mức này có giao dịch thấp hơn không, nếu nó giao dịch qua 1.2510 sau đó chúng tôi có thể mong đợi nó sẽ tăng cao hơn một chút, nhưng mục tiêu của chúng tôi là bán và đạt 1.1640 vì vậy hôm nay có thể là một ngày tốt để bán.

TESLA: Bán

Tesla vẫn có vẻ tốt khi được bán xuống 260 như mục tiêu giá đầu tiên của chúng tôi,và mức tiếp theo để theo dõi cơ hội bán khác là $ 435. Nếu Tesla đạt đến mức đó, chúng tôi có thể bán hơn nữa vào thị trường.

Trả lời

Back to top button