Đánh giá thị trườngHàng hóaNgoại hối

Bữa tiệc đang bắt đầu

Vì vậy trong ngắn hạn chúng ta có thể thấy sức mạnh của đồng Đô la và sự yếu kém của các ngoại tệ, nhưng cách mà nền kinh tế hoạt động giống như hệ thống miễn dịch của cơ thể con người, bất cứ cái gì bạn bắt đầu ăn hôm nay sẽ trở thành khỏe mạnh chỉ có tác dụng 3 tháng sau. 

Giống như tất cả những gì xảy ra gần đây với Vi rút Corona chúng ta sẽ chỉ thấy những ảnh hưởng thật sự bắt đầu đến trong tháng này. 

Hôm nay chúng ta tập trung vào Euro và đồng Đô la như chúng ta sẽ có hai sự kiện tác động nền kinh tế đang diễn ra, và chúng ta đang mong đợi con số thất nghiệp cao sắp tới vào thị trường Mỹ trong tuần này.


EURUSD: BÁN

Mục tiêu của chúng ta là 1.0800

GBPUSD: BÁN

Mục tiêu của chúng ta là  1.2320

USDCAD: MUA

Mục tiêu của chúng ta là  1.4285

GOLD: BÁN

Mục tiêu của chúng ta là  1640.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button