Cổ phiếu

Chứng khoán là gì?
Về cơ bản, cổ phiếu là một hình thức đầu tư dựa vào phần tỷ lệ cổ phần sở hữu trong một công ty. Nhưng, cổ phiếu trong CFD khác với quyền sở hữu cổ phiếu thông thường. Cổ phiếu CFD là một loại công cụ tài chính cho phép bạn giao dịch theo biến động giá cổ phiếu, bất kể giá tăng hay giảm, mà không thực sự sở hữu cổ phiếu. Bạn cũng có thể tối ưu hóa lợi nhuận của mình trong chứng khoán CFD bằng cách sử dụng đòn bẩy mà nhà môi giới cung cấp.

Back to top button