Quỹ ETF

ETF là gì?
ETFs là viết tắt của quỹ hoán đổi danh mục. Đó là một hình thức đầu tư mô phỏng theo một chỉ số, hàng hóa, trái phiếu hoặc một rổ tài sản cố định nào đó. Đó có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tài sản cố định. Giống như các cổ phiếu, các quỹ ETF được quản lý một cách thụ động, đa dạng và chi phí thấp. Và cũng giống như chứng khoán, các quỹ ETF được niêm yết và giao dịch trên sàn cả ngày.

Back to top button