Tiền điện tử

Tiền điện tử là gì?
Tiền điện tử hoặc tiền điện tử là một loại tiền kĩ thuật số hoặc còn gọi là tiền ảo, sử dụng thuật toán để bảo mật và thực hiện các giao dịch tài chính. Tiền điện tử là một hình thức thanh toán thay thế cho tiền mặt, thẻ tín dụng và séc.

Back to top button