Hàng hóa

Hàng hoá là gì
Hàng hóa là một mặt hàng cơ bản được sử dụng trong thương mại có thể dùng để trao đổi với các hàng hóa khác cùng loại. Đây được xem là một phần quan trọng của nền kinh tế thị trường. Hàng hóa đề cập đến hàng hóa chính như lúa mì, vàng hoặc dầu. Hàng hoá chính trên thị trường thường là lúa mì, vàng và dầu mỏ.

Back to top button