Forex

ฟอเร็กซ์คืออะไร?
Forex (หรือที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) หมายถึงตลาดสกุลเงินทั่วโลกที่นักเทรด นักลงทุน สถาบันการเงินและธนาคารทำการแลกเปลี่ยนและเก็งกำไรในการซื้อและขายสกุลเงินโลก เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด

Back to top button